Carta do PRCC ao PCPC

Ao Partido Comunista do Pobo Canario (PCPC-PCPE)
do Comité Central Partido Revolucionario dos Comunistas de Canarias (PRCC)

Estimados camaradas:
A clase obreira de Canarias afronta nestes momentos, xunto aos traballadores de todo o Estado español e do resto dos países da Unión Europea, a implacable agresión da oligarquía financeira que decidiu, nas condicións creadas pola crise irreversible do capitalismo monopolista, utilizar o seu Poder económico e o seu control sobre o Poder político, para destruír todas as conquistas que se arrincaron á burguesía, a conta de loitas heroicas e de inmensos sacrificios, e para facernos retroceder aos tempos máis escuros e tenebrosos da explotación capitalista sen límites e do desarmamento e a indefensión sindical e política dos traballadores asalariados.

Nesta nova situación e ante a catástrofe económica e social que nos condena ao desemprego masivo e a redución dos salarios, pensións e prestacións, xorde como necesidade obxectiva e tarefa obrigada do movemento comunista de Canarias o fortalecemento da organización marxista-leninista, como vangarda e guía da loita revolucionaria da clase obreira.

Por iso cremos que o obxectivo da unificación dos comunistas de Canarias converteuse xa, non só en conveniente e necesario senón que, ademais, preséntase hoxe ante nós como perentorio e urxente.
Pola nosa banda, como vostedes saben, sempre defendemos como un deber dos comunistas canarios a superación, na teoría e na práctica, das diferenzas tácticas que, ata hoxe, mantivéronnos en organizacións separadas.
E estamos convencidos de que a reflexión e a elaboración que o PRCC levou a cabo ao redor deste problema, pode permitirnos conxugar e facer compatibles, sobre a base da consigna da República Socialista Canaria e o seu dereito a unirse libremente a unha República Confederal Socialista, a táctica da Revolución Socialista no conxunto do actual Estado monárquico e monopolista español e a vía da Liberación Nacional de Canarias protagonizada polas clases traballadoras insulares e dirixida pola clase obreira e o seu Partido Comunista.

En calquera caso, cremos que chegou o momento de abordar o debate político, á luz da teoría marxista-leninista, para alcanzar un acordo mutuamente aceptable e, nun prazo prudencial e razoable, alcanzar o ansiado obxectivo da unificación.

Por todo iso, e logo dun período de satisfactoria experiencia de unidade de acción, de achegamento e de confraternización e camaradería entre os dirixentes e militantes dos nosos dous partidos, comprácenos proporlles formalmente, a través desta carta, e cumprindo a correspondente resolución do Comité Central do Partido Revolucionario dos Comunistas de Canarias (PRCC), o inicio de negociacións tendentes á unificación definitiva das dúas organizacións que, combinando e complementando as súas capacidades e as súas potencialidades dará lugar, sen dúbida, a un poderoso instrumento político que, como representante da clase obreira, será capaz de cumprir eficazmente a tarefa de reunir, aglutinar e dirixir a todas as forzas políticas, sindicais e sociais da esquerda para levantar unha alternativa política revolucionaria, fronte ao actual dominio das forzas defensoras dos intereses e os designios antiobreros e antipopulares da burguesía e os monopolios.

Polo Comité Central do PRCC
Pedro Brenes Secretario Xeral