Batería de medidas para o Naval.


- Mantemento de todos os postos de traballo sen amortizacións do cadro de persoal de Navantia, e das condicións económicas, laborais e sociais vixentes con anterioridade ao actual, regresivo e entreguista convenio colectivo.

- Contratación directa de traballadores e traballadoras de obra e servizos pola principal, coa garantía de equiparación de condicións laborais (xornada, horarios, etc.) na perspectiva futura de homologación salarial progresiva, e integración por ampliación do cadro de persoal. Restrición da subcontratación a areas especializadas, suministros e servizos que non podan dotarse cos seus recursos propios.

- Pola defensa da plena titularidade pública de Navantia. Rexeitamento de todo proxecto de privatización e/ou participación de capital privado, ou calquera outra forma mixta público-privada. Remate do veto sobre Navantia-Fene, e sobre as limitacións á produción civil impostas pola Unión Europea mediante sucesivas directivas.

No capitalismo, non hai vida sen violencia para as mulleres.

SEN PATRIARCADO para non morrer,
SEN CAPITALISMO para vivir.

A medida que se vai profundando a crise estrutural do capitalismo e este aumenta os seus niveis de violencia para poder subsistir, a cara máis despreciábel do patriarcado aumenta tamén día a día. Á  violencia laboral, superponse a violencia de perder o emprego,  a dos traballos gratuítos de reprodución, á violencia física e/ou sexual… Dentro do decrépito  sistema capitalista non hai vida sen violencia.

A OMS, no primeiro informe detallado sobre datos a nivel mundial, cualificou os niveis de violencia contra as mulleres como "un problema de saúde global de proporcións epidémicas" que se produce tanto no ámbito doméstico como fóra do mesmo. Destácase  que non hai diferenzas significativas entre países ricos e pobres en canto aos malos tratos por parte do home á muller nunha relación de parella, que afecta a un 30% de mulleres en todo o mundo. Os casos entre a mocidade van en aumento. Sen fronteiras físicas ou xeracionais calcúlase que un 35% de mulleres experimentarán feitos de violencia, en ámbitos privados ou públicos, nalgún momento das súas vidas.

Adiante coa loita do naval! A clase obreira unida e organizada, pode vencer!

A situación que está a atravesar o cadro de persoal de Navantia é hoxe insostíbel, a falta de carga de traballo é xa absoluta e pese as promesas dos políticos de quenda está lonxe de ser resolta.

Por outra banda, as condicións laborais e de futuro para un sector que é estratéxico estanse vendo ameazadas a causa das políticas e das reformas antiobreiras impostas dende a Unión Europea. Con estas políticas, que son unha arma e un mecanismo das clases dominantes contra a clase obreira e os sectores populares, están a levar a cabo procesos de liquidación de dereitos, reducións salariais e mesmo a liquidación completa de postos de traballo. Hoxe, a dirección de Navantia está disposta a empregar estas armas contra o conxunto dos traballadores e traballadoras, ameazando con EREs e despedimentos, se non son aceptados os seus plans e as súas políticas polo conxunto do cadro de persoal.

“Debemos explicar ao pobo que non é útil esperar agasallos da burguesía e que, se queremos algo, debemos loitar por iso.”

Entrevista a Gyula Thürmer, presidente do Partido Obreiro Húngaro.
Seguindo coa nosa serie de entrevistas aos máximos dirixentes de Partidos Comunistas e Obreiros irmáns, nesta ocasión é Gyula Thürmer, presidente do Partido Obreiro Húngaro, quen responde ás preguntas de Unidade e Loita.

NON Á SEGREGACIÓN DE RENFE E Á PRIVATIZACIÓN DE ADIF.

A aposta clara do Ministerio de Fomento do Goberno do PP e tamén do anterior Goberno do PSOE era e é desmantelar as liñas de proximidade que vertebran o territorio e apostar pola conexión entre grandes cidades a través da alta velocidade. Tamén a privatización do ferrocarril, como do resto de servizos públicos, seguindo as directrices da Unión Europea.

Discurso de Giorgos Marinos, membro do Buró Político do Comité Central do KKE, no 15º Encontro Internacional de Partidos Comunistas e Obreiros en Lisboa.

Estimados camaradas:
Agradecemos ao Partido Comunista Portugués pola hospitalidade e saudamos aos representantes dos Partidos Comunistas que asisten ao 15º Encontro Internacional de Partidos Comunistas e Obreiros.
O KKE rende homenaxe ao comunista Álvaro Cunhal, Secretario Xeral do Partido Comunista Portugués, figura destacada do movemento comunista con motivo do 100 aniversario do seu nacemento.
Álvaro Cunhal dedicou a súa vida á loita polos intereses da súa clase, pola causa do socialismo; foi firme defensor do principio do internacionalismo proletario.
As loitas desta xeración de comunistas son unha inspiración para que continuemos a nosa loita máis decisivamente para levar a cabo as tarefas que temos, polo derrocamento do anticuado sistema capitalista.
Estimados camaradas:

Adiante a loita dos traballadores e traballadoras de Tragsa e Tragsatec.

Comunistas da Galiza (FORXA! e PCPE) e as CMC apoiamos e chamamos a apoiar ás traballadoras e traballadores do grupo TRAGSA que van á Folga o 7 de novembro.
O despedimento colectivo anunciado pola compañía deixará na rúa a máis de 800 persoas en TRAGSA e outras tantas na súa filial TRAGSATEC, que as empresas xustifican alegando a “previsión de perdas” para este ano, e ocultando os millonarios beneficios acumulados por ditas compañías nos exercicios anteriores.
Millonarios beneficios porén da nefasta xestión realizada polas entidades accionistas como a SEPI, que, como no caso do sector público da produción naval, sen dúbida é  unha “incompetencia” orientada a desmantelar e privatizar o que queda de sector público, convertilo en negocio de compañías privadas a costa dos postos de traballo e as condicións  laborais da clase obreira.