A crise capitalista e a resposta da clase traballadora

Capitalismo e crise: dous amantes inseparábeis

O BNP-Paris, produto da fusión do Banque Nationale de París e Paribas, tivo uns ingresos netos de banco a 30 de xuño de 2010 de 11.174 millóns de euros. O BNP-Paris, cuxos beneficios en 2009 medraron un 93%, foi un dos que non hai moito se repartiron 360 millóns de euros entregados polo Estado francés ao principais bancos.

Mentres os beneficios capitalistas continúan a medraren, en boa parte grazas ás “axudas” millónarias que os Estados burgueses outorga ás grandes empresas, estes mesmos Estados burgueses están dispostos a poñer en práctica as súas medidas “fronte” á crise: redución de salarios e de todo tipo de prestacións sociais, aumento dos anos de cotización para ter dereito a unha xubilación cada vez máis precaria, aumento das xornadas laborais, redución drástica dos dereitos laborais e un longo etcétera de medidas encamiñadas a que a burguesía manteña as súas taxas de beneficio.