Entrevista a Forxa! realizada por Galiza Livre

1. Como nasce a ideia de criar o coletivo Forxa?

Nace principalmente da necesidade de reorganización do Movemento Comunista, da necesidade de acumularmos forzas no camiño da construción do Partido Comunista da clase obreira galega, mais nace tamén para se converter nun destacamento máis do proletariado, para participar nas súas loitas, para elevar o seu grao de consciencia e espírito revolucionario.


A soberanía para o pobo traballador só pode ser o socialismo!!

Galiza é unha Nación, e como tal con dereito a súa AUTODETERMINACIÓN, malia o emprego instrumental e a distinta vara de medir deste dereito universal polo imperialismo e a súa negación expresa pola Constitución borbónica española. O Pobo Galego é o suxeito único deste dereito inalienábel.

Constituímos tamén unha formación social en si, propia desta fase terminal do modo de produción capitalista, cunha estrutura económica e de clases de seu, sometida no Estado da oligarquía española, e inserida no bloque imperialista europeo. Nas últimas décadas Galiza viviu transformacións económicas e sociais que mudaron o seu aparello produtivo e a composición de clase, desaparecendo virtualmente ás antigas clases labrega e mariñeira da agricultura de subsistencia e da pesca artesanal. Viu irromper as grandes empresas transnacionais no control de sectores básicos da nosa economía, reconversións que desmantelaron boa parte do tecido industrial, fundamentalmente público, e o desenvolvemento e diversificación dun novo, baixo control da fracción galega da oligarquía española, ou ligado á emerxente burguesía media galega, subalterna en moitos casos dos intereses monopolistas e foráneos. Asemade, e a despeito do espazo periférico que ocupa nos campos español e europeo e os lastres históricos arrastrados, Galiza non ficou illada do proceso de desenvolvemento do capitalismo occidental, experimentando tamén o efecto da terciarización, das deslocalizacións e do parasitismo financeiro na súa economía.

Por un Movemento Unitario de Traballadoras e Traballadores Desempregados

Estamos a vivir unha crise económica de enormes dimensións, unha crise sistémica do capitalismo, dun capitalismo que está na súa fase terminal. A crise está batendo sen ningún tipo de miramentos na clase obreira e no resto de clases traballadoras en forma fundamentalmente de empobrecemento e  desemprego.

    Neste contexto de crise a resposta do capital, ante a súa necesidade imperiosa de seguir acumulando máis e máis beneficios, é unha auténtica ofensiva contra as clases traballadoras, que se está a traducir en numerosos recortes sociais e en reformas antipopulares como foron a reforma laboral, a das pensións ou a máis recente reforma da negociación colectiva. E todo isto tendo como brazos executores os gobernos e partidos políticos representantes da burguesía.