Chamado á unidade comunista en torno a un programa revolucionario para a conquista do Estado Socialista.


1º Congreso do Partido Comunista do Pobo de Cataluña. 

Fortalecer o Partido Comunista, conquistar o Estado Socialista.

Barcelona, 20 e 21 de abril de 2013.

Inicio do periodo precongresual.

Ao conxunto de comunistas de Cataluña, con militancia e sen militancia, ao conxunto da clase obreira, aos cadros sindicais, á mocidade obreira.

O Partido Comunista do Pobo de Cataluña inicia o período de debate e discusión previo ao seu Primeiro Congreso chamando á unidade dos e das comunistas en torno ao Partido Comunista, que non pode ser outro que un partido de novo tipo, marxista-leninista e rexido polo centralismo democrático.

Non é unha chamada retórica, é unha oferta sincera, seria pero intransixente. Os e as comunistas cataláns temos unha rica historia, da que o PSUC de Joan Comorera é o máximo expoñente, un partido firme, armado ideoloxicamente e que exerceu a vangarda do proletariado catalán. Un Partido Comunista na primeira liña da loita contra o nazifascismo, en Cataluña, no Estado e na Europa ocupada polo nazismo, un Partido de poder e tamén un Partido de resistencia á clandestinidade.

O Movemento Comunista Internacional hoxe e mañá.


Os días 15 e 16 de decembro de 2012, en Moscova, levouse a cabo un seminario organizado polo Partido Comunista da Federación Rusa baixo o título: “O Movemento Comunista Internacional hoxe e mañá”. Neste seminario tomaron parte: o PC de Vietnam, o PC de Brasil, o PC de Grecia, o PC de India (marxista), o PC de China, o PC de Cuba, o PC Sudafricano, o PC de Ucraína, o PC Portugués, o PC da Federación Rusa, o PC de Bohemia e Moravia.

O KKE foi representado por Elisseos  Vagenas, membro do CC e responsábel da Sección de Relacións Internacionais do CC do KKE, en cuxa intervención destacou o seguinte: