Vencer a traizón coa unidade de clase“Todo combate entraña a posibilidade abstracta da derrota e non hai outro medio
de diminuír esta posibilidade que preparando organizadamente o combate.”

Lenin. Que facer?

Desde a Transición, e concretamente desde o asinamento dos chamados Pactos da Moncloa, o sindicalismo representado por CCOO e UGT iniciou un camiño de colaboración de clase que dura até hoxe. A relación entre os distintos gobernos, os sindicatos e a patronal foi unha mostra desa colaboración. Na práctica, o capital usou e usa esta colaboración para implantar unha serie de medidas e políticas económicas que na grande maioría dos casos so serven para empeorar as condicións de vida do proletariado.