Batería de medidas para o Naval.


- Mantemento de todos os postos de traballo sen amortizacións do cadro de persoal de Navantia, e das condicións económicas, laborais e sociais vixentes con anterioridade ao actual, regresivo e entreguista convenio colectivo.

- Contratación directa de traballadores e traballadoras de obra e servizos pola principal, coa garantía de equiparación de condicións laborais (xornada, horarios, etc.) na perspectiva futura de homologación salarial progresiva, e integración por ampliación do cadro de persoal. Restrición da subcontratación a areas especializadas, suministros e servizos que non podan dotarse cos seus recursos propios.

- Pola defensa da plena titularidade pública de Navantia. Rexeitamento de todo proxecto de privatización e/ou participación de capital privado, ou calquera outra forma mixta público-privada. Remate do veto sobre Navantia-Fene, e sobre as limitacións á produción civil impostas pola Unión Europea mediante sucesivas directivas.

- Incremento da dotación orzamentaria do sector naval público, así como o seu respaldo económico e financeiro, fronte á política da Unión Europea e do goberno de Rajoy de liquidación do sector público industrial. Ampliación do capital social. Investimentos en instalacións, equipamentos e infraestruturas, entre outras, o dique flotante.

- Diversificación das actividades produtivas. Creación de novas divisións ou proxectos públicos empresariais do grupo, xeradoras de emprego, en sectores como o eólico-mariño, xeración enerxética ou bens de equipo. Constitución dunha división tecnolóxica que se faga cargo da investigación, desenvolvemento e fornecemento de patentes propias e limitar ao máximo a dependencia tecnolóxica estranxeira.

- Por un programa de construcións navais que permita satisfacer as necesidades e demandas internas no estado español, xunto a unha lexislación e normativa que obriguen aos sectores implicados. Por unha política comercial exterior apoiada en relacións comerciais bilaterais ou multilaterais de colaboración, cooperación e intercambio recíproco con outros estados (Venezuela, por caso) que favorezan a planificación da actividade produtiva, a ocupación estable e continuada, e a concreción de novos contratos no corto, medio e longo prazo.

- Resolución das responsabilidades políticas e mesmo xurídicas, esixindo a dimisión e accións legais pola xestión ruinosa da empresa, aos cargos e directivos de Navantia e SEPI, así como ao ministerio de industria, goberno do Estado e Xunta de Galiza.

Coa clase obreira, a defender a industria pública naval!

[Fonte: CUO-GZ]