As Teses do Comité Central do Partido Comunista de Grecia para o 19º Congreso

11-14 de abril de 2013

PRÓLOGO

O KKE percorreu un longo camiño, desde 1918, cando se celebrou o seu Congreso Fundacional como froito maduro do desenvolvemento do movemento obreiro no noso país que se fusionou coa teoría do socialismo científico. A fundación do KKE foi acelerada polo impacto da primeira revolución socialista na historia, a Revolución de Outubro de 1917 en Rusia, un evento que confirma a época como a época de transición do capitalismo ao socialismo.

O KKE é o herdeiro xenuíno e digno das tradicións nacionais, democráticas e revolucionarias do pobo grego. Logrou, en condicións difíciles, manter o seu carácter revolucionario, mentres non ha ter nunca medo de recoñecer os seus erros e desviacións, facer unha autocrítica aberta ante o pobo. A súa traxectoria histórica xustifica a necesidade da súa existencia e actividade na sociedade grega.

O KKE é a sección organizada, consciente e avanzada da clase obreira. Loita polo derrocamento do capitalismo e a construción do socialismo-comunismo. É fiel ao principio do internacionalismo proletario. Loita polo reagrupamento do movemento comunista internacional tras o retroceso e a crise que experimentou, sobre todo logo da vitoria da contrarrevolución en 1989-1991.

O sistema capitalista en Grecia, así como nos demais países, non vai colapsar por si mesmo, debido ás súas contradicións. A gran intensificación das contradicións sociais conducirá a condicións dunha situación revolucionaria, a condicións dunha gran agudización da loita de clases mentres a través das loitas diarias maduraría e emerxería un movemento obreiro todopoderoso en alianza cos sectores populares que sofren. Nas condicións da situación revolucionaria, coa elección adecuada de consignas e de todas as formas de loita, o que se xulgará é a vontade e a decisión do pobo de romper e abolir as cadeas da explotación clasista, da opresión, da implicación na guerra imperialista. Requírese un movemento obreiro que non quede atrapado en solucións alternativas enganosas, utilizadas polo sistema político burgués para organizar o golpe contra o movemento, contra o radicalismo, a actitude e a vontade revolucionaria, co fin de evitar ou negar, para o maior tempo posíbel, o seu derrocamento.

O 19º Congreso elaborará as directrices específicas para as tarefas políticas do Partido e da Mocidade Comunista (KNE) que estarán en vigor ata o 20º Congreso, en base ao informe de traballo, os desenvolvementos e a avaliación das tendencias.

A tarefa básica do Congreso é a elaboración contemporánea do Programa do Partido, tendo en conta os acontecementos e as esixencias actuais, e dos seus Estatutos. Desde o 1996, cando no 15º Congreso elaborouse o Programa do Partido que está en vigor ata hoxe día, houbo moitos desenvolvementos con respecto aos temas económicos, as tendencias e os cambios no sistema imperialista internacional, a UE, a posición de Grecia na rexión do Sureste Mediterráneo. O mesmo pódese dicir con respecto aos acontecementos e os procesos de reforma do sistema político en Grecia cuxa principal característica é a desestabilización relativa do sistema político burgués posterior á ditadura. Houbo desenvolvementos importantes nas condicións de traballo e de vida dos traballadores por mor da crise económica e a estratexia do capital, o que resulta no crecemento xeneralizado do empobrecemiento relativo e absoluto, o rápido aumento do desemprego, a cuestión da inmigración etc. Desenvolvéronse importantes loitas, folgas e outras movilizaciones cuxo impacto facer sentir máis aló das fronteiras de Grecia.

Un elemento integral da reforma do sistema político burgués é a maior tendencia cara á reacción, a represión e a violencia estatal e patronal, a ofensiva anticomunista e antisocialista que é un problema que concerne á gran maioría do pobo. A ofensiva anticomunista busca alternativamente o seguinte: exercer presión ao KKE e cumprir as súas esperanzas con respecto á alteración do seu carácter, a súa transformación nun compoñente da “esquerda gobernante” ou o seu illamento, ou ata lograr a ilegalización da súa actividade. Este tema debe ser abordado decisivamente polo pobo para evitar consecuencias extremadamente negativas para o movemento obreiro e popular. En consecuencia, xorden novas tarefas para o movemento obreiro, a Alianza Popular, é dicir, temas de importancia estratéxica.

O proxecto de Programa incorpora as conclusións que se sacaron da construción do socialismo na URSS e nos países da construción socialista, as conclusións da traxectoria do movemento comunista internacional, aprobadas no 18º Congreso, así como as conclusións da Conferencia Nacional sobre o “Ensaio da Historia do KKE, segundo volume (1949-1968)” que son de importancia estratéxica.

En última instancia, é o froito dun longo proceso colectivo que se continuou tras o 15º Congreso en todo o seu curso ata hoxe día, no medio de loitas e confrontacións clasistas duras. A experiencia do Partido e do movemento obreiro e popular é un valioso material vivo que foi utilizado na medida do posíbel na elaboración das Teses, do informe de traballo e do proxecto de Programa. O proxecto de Programa foi baseado en elementos e avaliacións que xurdiron da longa investigación dos acontecementos en Grecia así como a nivel internacional, desde o punto de vista dos intereses obreiros e populares, é dicir coa teoría marxista-leninista como compás, que constitúe a ideoloxía do KKE.

No marco do debate precongresual, o Comité Central publica as Teses para o 19º Congreso do KKE que se compoñen de tres partes en base á orde do día do Congreso.

A primeira sección inclúe un informe do traballo do Partido desde o 18º Congreso e a avaliación do Comité Central elixido no 18º Congreso. Ademais, inclúe, en liñas xerais, as tarefas políticas do Partido ata o seguinte, o 20º Congreso.

A segunda sección inclúe o proxecto de Programa do KKE. O Programa actual do Partido foi adoptado no 15º Congreso (22-26 de maio de 1996). O Programa foi enriquecido, actualizado en base aos acontecementos en Grecia e no mundo nos congresos posteriores -no 16º (14-17 de decembro de 2000), no 17º (9-12 de febreiro de 2005) e no 18º Congreso (18-22 de febreiro de 2009).

A terceira sección inclúe o proxecto de Estatutos en que se utilizou a experiencia máis antiga así como a recente.

O Comité Central insta aos membros do Partido e da Mocidade Comunista de Grecia (KNE) a estudar as Teses, a contribuír na súa mellora con reflexións, propostas, recomendacións para que os documentos finais sexan o froito dun proceso colectivo, para cristalizar a experiencia rica acumulada nos últimos anos.

O debate precongresual inclúe tamén a discusión das Teses co fin de reunir opinións e observacións dos amigos e os simpatizantes do Partido, de cada loitador que, independentemente dos seus puntos de vista particulares, entende que sen un KKE forte e con posicións científicamente elaboradas, non é posíbel a recuperación do movemento obreiro e popular nin a súa resistencia ás curvas e os viraxes que se producirán, nin é posíbel a defensa ante o ataque bárbaro do capital, nin moito menos a actividade agresiva do pobo para a subversión social e política.”


[Nota de FORXA!: Debido á gran extensión do documento, a continuación engadimos enlace en pdf

DOCUMENTO INTEGRO EN PDF
[Fonte: KKE
- Traducido por FORXA! -