Por unha arte revolucionaria!


Intencións

A memoria é un dos instrumentos máis útiles que posuímos para articular a nosa loita. A través desta articúlanse os recordos, onde atopamos as chaves dos nosos erros e vitorias. Actualmente a memoria ten traspasado os límites da oralidade e tense trasladado ó mundo das imaxes e dos sons, en definitiva o noso patrimonio material e inmaterial está residindo cada vez de xeito máis forte no audiovisual.
A través deste moitas das loitas que encabeza o internacionalismo proletario chegan a nós en forma de sucesos e crónicas que nos valen para aprender e sobre todo para compartir. Os novos xeitos de informar son algo que debemos aproveitar para valorar a nosa posición no mundo.


Este espazo pretende sinalar aqueles puntos clave do panorama musical, audiovisual e artístico en xeral, sempre en clave de clase, sendo conscientes de que todos estes campos poden afianzar a mensaxe e o desenvolvemento da loita central que constitúe a loita de clases. Así mesmo persigue recompilar un abano suficientemente amplo e actualizado que sexa quen de satisfacer a enorme demanda cultural que require unha clase formada en valores e inquedanzas que merecen dedicación continuada. 


Filmes, música, poesía, fotografía, pintura… Son moitas as formas que a nosa conciencia pode ter e ningunha é menos que a outra. Críticas, exemplos e recomendacións pasarán polo fío desta sección. Sección que acepta suxestións e preguntas, sección que pretende ser un espazo aberto de colaboración en conxunto de todos aqueles que consideramos a arte como un manto que recubre un enorme número de soños que recubre até convertelos en promesas.


Xa para rematar só cabe comprometermos en actualizar do xeito máis dinámico e entretido posible para chegar a facer deste recuncho un mural de compromiso non só para os clásicos senón para as novas voces que cada día espertan.